Kryefaqja / KULTURË / MISIONARI I D J A LL I T !

MISIONARI I D J A LL I T !

Për shtyp dërgoi:Fadil Shyti

Opinion në form poezie, nga një pend e “fortë” e patriotit shqiptar-(CP)

Poeti me përmasa kombëtare

në një stil të veçant, Zeqir Duraku

MISIONARI I D J A LL I T !

E  pash në RTSH një misionar DJALLI

i cili kishte shkuar në Tiranë

posaçem: Që ta lavdëronte Ahmet Zogollin

dhe Sali Berishën, para shqiptarëve;

-ma shkijë  këta DY  -kundër shqiptarëve

edhe sesa të gjithë shkijët e mundshëm!

Një  misionar  DJALLI i quajtur BERND

kishte shku n’Tiranë, që, para shqiptarëve

t’i ngritë:  Ahmet Zogolloviçin dhe

Sali Berishën, o mama mia(!)

…Dhe ta denigronte  -sa të mundte

e sa të dinte më keq e më shumë

Enver Hoxhë-SHQIPON !?!

Më  4 dhjetor 2017, aty pas orës 13

e pash në RTSH  në emisionin DEBAT

-njëfarë BERND  F I S C H E R, historian(!)

sesi kishte vajtur në Shqipëri; n’Tiranë

-sigurisht i thirrur nga shqipfolës

a n t i sh q i p t a r ë

që djallëzisht  t’iua diktonte dhe shkruante

H I S T O R I N Ë  shqiptarë-gjorëve;

historinë  -shqiptarë-H A J V A N Ë V E !?!

5.12.2017

MISIONAR  JO VETËM I DJALLIT(!)

Misionari  jo vetëm i DJALLIT

i quajtur, Bernd  Fischer,  e pash

se kishte shkuar  në Tiranë

që,  para shqiptarëve  t’i  quante

Ahmet  Zogollin e  Sali Berishën

“burrështetas të mëdhenj e heronj”

kurse, Enver Hoxhën për ta quajtur

-Diktator  e  tradhëtar. . . !?!

. . .E pash  një  misionar të Djallit të ZI

sesi kishte shkuar  në  Shqipëri

-qëllimisht  gjithsesi,  që  para shqiptarëve

për t’i  quajtur “burra shteti të mëdhenj”

jo vetëm tradhëtarët e tej tradhëtarët

-më të mëdhenj  të kombit shqiptar:

Sali Berishën  dhe Ahmet  Zogollin,

kurse, Enver Hoxhën  për ta  përçmuar

sa të mundte  më shumë

dhe  sa më shumë për  ta denigruar !?!

…Misionarin  e DJALLIT pa bisht e pa brirë,

i quajtur  Bernd  Fischer,

e pash që kishte vajtur  në  Tiranë

që  t’i  rekomandonte  shqiptarëgjorët,  posi

-që  t’i  konsideronin,  nderonin dhe çmonin

më tradhëtarët e më dëmtuesit e kombit shqiptar:

Sali Berishën   dhe Ahmet  Zogollin

e,  ndërkaq, ta  zhvlerësonin e ta shpërnjohin

-ma  PATRIOTIN e shqiptarëve, Enver  HOXHËN !?!

5.12.2017

NGA  GOJËMIRË  U  BËNË GOJËNDYRË !

Gojëbythët  apo  bythëgojët  sh q i p f o l ë s

si dhe  gojëbythkat dhe bythkëgojët shqipfolëse

u  bënë  gojëbythë  e  bythëgojë

si  dhe gojëbythka  dhe  bythkëgojë

vetëm  që  prej pas  vitit 1990,  jo më  herët. . .

. . .se,  dei në vitin  1990  -ishin  gojëbilbila

e  gojëmjaltë  dhe  gojëbilbIlka e  gojëmjalta

heu,  kuku  e kukuuu  për  TA  sa  të jetë  jeta

çka  i  bënë  veti  me  rradaket  e  veta !?!

. . .U  bënë, pra,  këta e këto  gojëbythë  e  bythëgojë

si  dhe  gojëbythka  e  bythkëgojë

vetëm  prej  pas  vitit  1990. . .

kur  Enver  Hoxhën,  pesë  vjet pas  vdekjës

filluan  ta quanin  “DIKTATOR”,  e  qysh  edhe  jo

ndryshe,  e qysh  edhe jo  më keq  e më  vrazhdë. . .

. . .por, që,   deri  në  vitin  1990,  pikërisht

këta  të  mjerë  e  këto  të  mjera  -jo vetëm për mend

-bash  me  plotë të  drejtë,  me  gjithë  mend

Enver  Hoxhën  me  pietet  e  kishin  quajtur

me  e p i t e t e t  më  të  mirat  dhe më  të  zgjedhurat

dhe  e  patën  dashur  dhe  ADHURUAR  Enverin

-tamam  si  ZOT !

12.10.2014

GOJËBYTHËT  E  GOJËBYTHKAT

Deri  në  vitin  1990,  sh q i p t a r ë t

jo  që  nuk e  kishin  quajtur   kurrë

Enver  Hoxhën  “DIKTATOR”,  por

.-as në  ëndërra,  madje  për  DIKTATOR

e  si  diktator,  kurrë  sh q i p t a r ë t

Enver  Hoxhën  s’e  kanë  parë !

Deri  në  vitin  1990  sh q i p t a r ë t

e  kanë  konsideruar  dhe  e kanë  quajtur

me  plotë  të drejtë  Enver  Hoxhën

-me  epitetet  më të   e  mirat  e më  të lartat. . .

dhe  këtë  e  dinë  të  gjithë !

Por,  që prej  pas  vitit  1990,  shqiptarët;

shumica  e  shqiptarëve,  apo

edhe  më shumë  sesa  shumica  e  tyre

-nga  gojëbilbila  e gojëmjaltë  që  ishin

dhe  nga  gojëbilbilka  e  gojëmjalta. . .

vaj,  mjerë  e  kukuuu  për  TA

u  bënë  gojëbythë  e  gojëbythka !?!

16.10.2014

Autori i këtyre vargjeve është Zeqir DURAKU, poeti i përmasave kombëtare

tash e sa kohë në shtypin kombëtar dhe me stilin e tij është i veçant

Check Also

EDHE PERËNDIA TË DËNON KUR TRADHËTOHET ATDHEU

Brahim AVDYLI: (Shkrimi i katërt që e lexova nga Agron Iliriani) Kur më rrahnin armiqtë …

Leave a Reply